Skip to main content

Agroekologija značenje

šta znači Agroekologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agroekologija (od grčke reči: agros polje, oikos kuća, dom, logos reč, govor) nauka o položaju, smeštaju poljoprivrednih površina

Reč Agroekologija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. агрос поље, оикос кућа, дом, логос реч, говор) наука о положају, смештају пољопривредних површина


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a