Skip to main content

Agrogeologija značenje

šta znači Agrogeologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrogeologija (od grčke reči: agros, ge zemlja, logia nauka) deo geologije koji skuplja i podrobno obrañuje one delove geologije koji se tiču poljoprivrede.

Reč Agrogeologija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. агрос, ге земља, логиа наука) део геологије који скупља и подробно обраñује оне делове геологије који се тичу пољопривреде.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a