Skip to main content

Agroianija značenje

šta znači Agroianija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agroianija (od grčke reči: agros polje, mama pomama, ludilo) strasna ljubav prema zemljoradnji

Reč Agroianija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. агрос поље, мама помама, лудило) страсна љубав према земљорадњи


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a