Skip to main content

Agromaksimum značenje

šta znači Agromaksimum

Na latinici: Definicija i značenje reči Agromaksimum (latinski agro, maximum) najveći, zakonima i uredbama dozvoljen, zemljišni posed.

Reč Agromaksimum sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. агро, маxимум) највећи, законима и уредбама дозвољен, земљишни посед.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a