Skip to main content

Agrominimum značenje

šta znači Agrominimum

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrominimum (latinski agro, minimum) propisane mere koje sadrže osnovna znanja iz agronomije i odreñenu tehničku opremljeno«1 , čija primena pretpostavlja donju granicu rentabilne produktivnosti.

Reč Agrominimum sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. агро, минимум) прописане мере које садрже основна знања из агрономије и одреñену техничку опремљено«1 , чија примена претпоставља доњу границу рентабилне продуктивности.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a