Skip to main content

Agronom značenje

šta znači Agronom

Na latinici: Definicija i značenje reči Agronom (od grčke reči: agronomos) poljoprivredni stručnjak koji je završio studije na poljoprivrednom fakultetu ili njemu ravnoj poljoprivrednog školi.

Reč Agronom sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. агрономос) пољопривредни стручњак који је завршио студије на пољопривредном факултету или њему равној пољопривредног школи.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a