Skip to main content

Agronomija značenje

Šta znači Agronomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agronomija (od grčke reči: agronomia) nauka o obrañivanju zemlje, racionalna zemljoradnja

Reč Agronomija napisana unazad: ajimonorga

Agronomija se sastoji od 10 slova.

Šta je Agronomija

На Ћирилици: (грч. агрономиа) наука о обраñивању земље, рационална земљорадња

Slično: 
Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a