Skip to main content

Agronomija značenje

šta znači Agronomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agronomija (od grčke reči: agronomia) nauka o obrañivanju zemlje, racionalna zemljoradnja

Reč Agronomija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. агрономиа) наука о обраñивању земље, рационална земљорадња


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a