Skip to main content

Agropedologija značenje

šta znači Agropedologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agropedologija (od grčke reči: agros, pedon zemlja, tle, logia nauka) nauka koja proučava fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta u vezi sa racionalnim podizanjem kulturnih biljaka

Reč Agropedologija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. агрос, педон земља, тле, логиа наука) наука која проучава физичка, хемијска и биолошка својства земљишта у вези са рационалним подизањем културних биљака


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a