Skip to main content

Agrostemin značenje

šta znači Agrostemin

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrostemin (od latinske reči: agrostemma) hen. alkaloid koji se nalazi u semenu kukolja

Reč Agrostemin sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. агростемма) хен. алкалоид који се налази у семену кукоља


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a