Skip to main content

Agrostografija značenje

šta znači Agrostografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrostografija (od grčke reči: agros polje, grapho pišem, opisujem) opisivanje trava.

Reč Agrostografija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. агрос поље, грапхо пишем, описујем) описивање трава.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a