Skip to main content

Agrostologija značenje

šta znači Agrostologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrostologija (od grčke reči: agros, logfa nauka) nauka o travama.

Reč Agrostologija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. агрос, логфа наука) наука о травама.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a