Skip to main content

Aitiologija značenje

Šta znači Aitiologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aitiologija (od grčke reči: aitfa uzrok, logia nauka) v. egiologija.

Reč Aitiologija napisana unazad: ajigoloitia

Aitiologija se sastoji od 11 slova.

Šta je Aitiologija

На Ћирилици: (грч. аитфа узрок, логиа наука) в. егиологија.

Slično: 
Aitiologija v. egiologija. ...
Sve reči na slovo a