Skip to main content

Aitiologija značenje

šta znači Aitiologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aitiologija (od grčke reči: aitfa uzrok, logia nauka) v. egiologija.

Reč Aitiologija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аитфа узрок, логиа наука) в. егиологија.


Aitiologija v. egiologija. ...
Sve reči na slovo a