Skip to main content

Ajam značenje

Šta znači Ajam

Na latinici: Definicija i značenje reči Ajam (tur. oyum prorez) deo ama koji se stavlja konju na vrat, ogrlina

Reč Ajam napisana unazad: maja

Ajam se sastoji od 4 slova.

Šta je Ajam

На Ћирилици: (тур. оyум прорез) део ама који се ставља коњу на врат, огрлина

Slično: 
Ajas kit. sin Telamona, kralja salaminskog, najveći i posle Ahila najhra...
Ajam deo ama koji se stavlja konju na vrat, ogrlina...
Sve reči na slovo a