Skip to main content

Ajgir značenje

Šta znači Ajgir

Na latinici: Definicija i značenje reči Ajgir (tur. aygir) pastuv, ždrebac.

Reč Ajgir napisana unazad: rigja

Ajgir se sastoji od 5 slova.

Šta je Ajgir

На Ћирилици: (тур. аyгир) пастув, ждребац.

Slično: 
Ajgiri najlepši ždrepci kada se upregnu u čeze i svi se prave važni; ajgiruša...
Ajgir pastuv, ždrebac....
Sve reči na slovo a