Skip to main content

Ajgir značenje

šta znači Ajgir

Na latinici: Definicija i značenje reči Ajgir (tur. aygir) pastuv, ždrebac.

Reč Ajgir sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. аyгир) пастув, ждребац.


Ajgiri najlepši ždrepci kada se upregnu u čeze i svi se prave važni; ajgiruša...
Ajgir pastuv, ždrebac....
Sve reči na slovo a