Skip to main content

Ajluk značenje

Šta znači Ajluk

Na latinici: Definicija i značenje reči Ajluk (tur. aylik) dohodak, plata

Reč Ajluk napisana unazad: kulja

Ajluk se sastoji od 5 slova.

Šta je Ajluk

На Ћирилици: (тур. аyлик) доходак, плата

Slično: 
Ajluk dohodak, plata...
Sve reči na slovo a