Skip to main content

Ajluk značenje

šta znači Ajluk

Na latinici: Definicija i značenje reči Ajluk (tur. aylik) dohodak, plata

Reč Ajluk sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. аyлик) доходак, плата


Ajluk dohodak, plata...
Sve reči na slovo a