Skip to main content

Alčak značenje

šta znači Alčak

Na latinici: Definicija i značenje reči Alčak (tur. alcak niskog rasta) nikakav čovek, lopov, varalica, prepredenjak.

Reč Alčak sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. алцак ниског раста) никакав човек, лопов, варалица, препредењак.


Alčak nikakav čovek, lopov, varalica, prepredenjak. ...
Sve reči na slovo a