Skip to main content

Allaka značenje

šta znači Allaka

Na latinici: Definicija i značenje reči Allaka (per. alpacca) l.zoologija: vrsta peruanske late, veoma cenjene po svojoj odličnoj vuni; 2. kordiljerska tkanina od alpakine vune; 3. hen. galvanski posrebrena elitna, novo srebro.

Reč Allaka sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пер. алпацца) л. зоол. врста перуанске лате, веома цењене по својој одличној вуни; 2. кордиљерска тканина од алпакине вуне; 3. хен. галвански посребрена елитна, ново сребро.


Allaka l. zool. vrsta peruanske late, veoma cenjene po svojoj odličnoj vuni...
Sve reči na slovo a