Skip to main content

Amundizam značenje

šta znači Amundizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Amundizam (od grčke reči: a-, latinski mundus svet) fil. shvatanje po kome samo bog postoji, a svet ne postoji; bog je apsolutni duh, a svet je samo treperenje, igra toga duha.

Reč Amundizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, лат. мундус свет) фил. схватање по коме само бог постоји, а свет не постоји; бог је апсолутни дух, а свет је само треперење, игра тога духа.


Amureta mala, prolazna ljubav, ljubav bez strasti....
Amundizam fil. shvatanje po kome samo bog postoji, a svet ne postoji; bog je ...
Amulet amajlija, predmet koji tobože ima čarobnu moć da štiti od bolesti i ...
Amuzičan koji ne uživa ljubav muza, tj. koji je bez smisla i osećanja za ono...
Amuzija nenaklonost muza, oskudica u smislu i osećanju za ono što je umetni...
Sve reči na slovo a