Skip to main content

An blan značenje

šta znači An blan

Na latinici: Definicija i značenje reči An blan (fr. en blanc)trgovina: blanko žiro, neispunjene, otvoreno, neispisano mesto za cifre na novčanim uputnicama.

Reč An blan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. ен бланц) трг. бланко жиро, неиспуњене, отворено, неисписано место за цифре на новчаним упутницама.


An fas spreda, s lica; oči u oči, pravo u oči....
An profil sa strane, gledan sa strane, u profilu. ...
An pat u obliku testa ili kate, npr. bojene materije....
An pasan u prolasku, uzgred, uzgredno, mimogred....
An minijatir u malom, u maloj srazmeri, smanjen....
An mas u masi, u gomili, skupa, đuture, svi zajedno....
Sve reči na slovo a