Skip to main content

An profil značenje

šta znači An profil

Na latinici: Definicija i značenje reči An profil (fr. en profil) sa strane, gledan sa strane, u profilu.

Reč An profil sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. ен профил) са стране, гледан са стране, у профилу.


An fas spreda, s lica; oči u oči, pravo u oči....
An profil sa strane, gledan sa strane, u profilu. ...
An pat u obliku testa ili kate, npr. bojene materije....
An pasan u prolasku, uzgred, uzgredno, mimogred....
An minijatir u malom, u maloj srazmeri, smanjen....
An mas u masi, u gomili, skupa, đuture, svi zajedno....
Sve reči na slovo a