Skip to main content

An detaj značenje

šta znači An detaj

Na latinici: Definicija i značenje reči An detaj (fr. en đetail) potanko, podrobno, opširno, iscrpio, do tančina, do sitnica;trgovina: namalo (supr. an gro).

Reč An detaj sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. ен ђетаил) потанко, подробно, опширно, исцрпио, до танчина, до ситница; трг. намало (супр. ан гро).


An fas spreda, s lica; oči u oči, pravo u oči....
An profil sa strane, gledan sa strane, u profilu. ...
An pat u obliku testa ili kate, npr. bojene materije....
An pasan u prolasku, uzgred, uzgredno, mimogred....
An minijatir u malom, u maloj srazmeri, smanjen....
An mas u masi, u gomili, skupa, đuture, svi zajedno....
Sve reči na slovo a