Skip to main content

Anceps značenje

šta znači Anceps

Na latinici: Definicija i značenje reči Anceps (latinski anceps) dvostruk; dvostran; kolebljiv, nesiguran; dvosmislen; metr. oznaka za kvantitet jednog sloga koji može biti dug ili kratak.

Reč Anceps sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. анцепс) двострук; двостран; колебљив, несигуран; двосмислен; метр. ознака за квантитет једног слога који може бити дуг или кратак.


Ancung odelo...
Anceps dvostruk; dvostran; kolebljiv, nesiguran; dvosmislen; metr. oznaka za...
Ancrogenija v. androgonija...
Sve reči na slovo a