Skip to main content

Argat značenje

šta znači Argat

Na latinici: Definicija i značenje reči Argat (tur. argit) puškarnica.

Reč Argat sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. аргит) пушкарница.


Argus mit. sin Zevsov i Niobin, stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione kog...
Argumentum e konsenzu gencijum log. dokazivanje nekog tvrđenja na osnovu toga što su svi oduvek to...
Argumentum bakulinum kad neko, nemajući drugih dokaza, dokazuje nešto batinom, tj. silom...
Argumentum ad hominem 1. dokaz koji nije strogo logičan nego više udešen prema sposobnosti...
Argumentum ad veritatem dokaz koji izlazi iz opštepriznatih i naučio utvrđenih istina....
Argumentozan bogat građom, bogat razlozima, dokazima....
Sve reči na slovo a