Skip to main content

Argumentozan značenje

šta znači Argumentozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Argumentozan (latinski argumentosus) bogat građom, bogat razlozima, dokazima.

Reč Argumentozan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. аргументосус) богат грађом, богат разлозима, доказима.


Argus mit. sin Zevsov i Niobin, stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione kog...
Argumentum e konsenzu gencijum log. dokazivanje nekog tvrđenja na osnovu toga što su svi oduvek to...
Argumentum bakulinum kad neko, nemajući drugih dokaza, dokazuje nešto batinom, tj. silom...
Argumentum ad hominem 1. dokaz koji nije strogo logičan nego više udešen prema sposobnosti...
Argumentum ad veritatem dokaz koji izlazi iz opštepriznatih i naučio utvrđenih istina....
Argumentozan bogat građom, bogat razlozima, dokazima....
Sve reči na slovo a