Skip to main content

Argentan značenje

šta znači Argentan

Na latinici: Definicija i značenje reči Argentan (latinski argentum srebro) legura bakra, cinka i nikla; argental, pakvon, pakfong.

Reč Argentan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аргентум сребро) легура бакра, цинка и никла; аргентал, паквон, пакфонг.


Argus mit. sin Zevsov i Niobin, stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione kog...
Argumentum e konsenzu gencijum log. dokazivanje nekog tvrđenja na osnovu toga što su svi oduvek to...
Argumentum bakulinum kad neko, nemajući drugih dokaza, dokazuje nešto batinom, tj. silom...
Argumentum ad hominem 1. dokaz koji nije strogo logičan nego više udešen prema sposobnosti...
Argumentum ad veritatem dokaz koji izlazi iz opštepriznatih i naučio utvrđenih istina....
Argumentozan bogat građom, bogat razlozima, dokazima....
Sve reči na slovo a