Skip to main content

Argon značenje

šta znači Argon

Na latinici: Definicija i značenje reči Argon (od grčke reči: argos nedelatan, neradan, lenj) hen. elemenat, atomska masa 39,948, redni broj 18, znak Ag, plemeniti (inertni) gas bez boje, mirisa i ukusa, otkriven 1894.godina:; upotrebljava se za reklamne lampio-ne i daje sivkastu svetlost;isto znači i neon, krip-ton, ksenon

Reč Argon sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. аргос неделатан, нерадан, лењ) хен. елеменат, атомска маса 39,948, редни број 18, знак Аг, племенити (инертни) гас без боје, мириса и укуса, откривен 1894. год.; употребљава се за рекламне лампио-не и даје сивкасту светлост; уп. неон, крип-тон, ксенон


Argus mit. sin Zevsov i Niobin, stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione kog...
Argumentum e konsenzu gencijum log. dokazivanje nekog tvrđenja na osnovu toga što su svi oduvek to...
Argumentum bakulinum kad neko, nemajući drugih dokaza, dokazuje nešto batinom, tj. silom...
Argumentum ad hominem 1. dokaz koji nije strogo logičan nego više udešen prema sposobnosti...
Argumentum ad veritatem dokaz koji izlazi iz opštepriznatih i naučio utvrđenih istina....
Argumentozan bogat građom, bogat razlozima, dokazima....
Sve reči na slovo a