Skip to main content

Argonaut značenje

šta znači Argonaut

Na latinici: Definicija i značenje reči Argonaut (od grčke reči: Argo, nautes brodar)zoologija: vrsta glavonožaca.

Reč Argonaut sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. Арго, наутес бродар) зоол. врста главоножаца.


Argus mit. sin Zevsov i Niobin, stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione kog...
Argumentum e konsenzu gencijum log. dokazivanje nekog tvrđenja na osnovu toga što su svi oduvek to...
Argumentum bakulinum kad neko, nemajući drugih dokaza, dokazuje nešto batinom, tj. silom...
Argumentum ad hominem 1. dokaz koji nije strogo logičan nego više udešen prema sposobnosti...
Argumentum ad veritatem dokaz koji izlazi iz opštepriznatih i naučio utvrđenih istina....
Argumentozan bogat građom, bogat razlozima, dokazima....
Sve reči na slovo a