Skip to main content

Argotirati značenje

šta znači Argotirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Argotirati (fr. argoter) govoriti šatrovač-kim jezikom, govoriti jezikom koji svako ne razume.

Reč Argotirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. арготер) говорити шатровач-ким језиком, говорити језиком који свако не разуме.


Argus mit. sin Zevsov i Niobin, stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione kog...
Argumentum e konsenzu gencijum log. dokazivanje nekog tvrđenja na osnovu toga što su svi oduvek to...
Argumentum bakulinum kad neko, nemajući drugih dokaza, dokazuje nešto batinom, tj. silom...
Argumentum ad hominem 1. dokaz koji nije strogo logičan nego više udešen prema sposobnosti...
Argumentum ad veritatem dokaz koji izlazi iz opštepriznatih i naučio utvrđenih istina....
Argumentozan bogat građom, bogat razlozima, dokazima....
Sve reči na slovo a