Skip to main content

Argumentativan značenje

šta znači Argumentativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Argumentativan (latinski argumentum dokaz) koji daje (ili služi kao) dokaz (razlog, obrazloženje), dokazni.

Reč Argumentativan sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. аргументум доказ) који даје (или служи као) доказ (разлог, образложење), доказни.


Argus mit. sin Zevsov i Niobin, stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione kog...
Argumentum e konsenzu gencijum log. dokazivanje nekog tvrđenja na osnovu toga što su svi oduvek to...
Argumentum bakulinum kad neko, nemajući drugih dokaza, dokazuje nešto batinom, tj. silom...
Argumentum ad hominem 1. dokaz koji nije strogo logičan nego više udešen prema sposobnosti...
Argumentum ad veritatem dokaz koji izlazi iz opštepriznatih i naučio utvrđenih istina....
Argumentozan bogat građom, bogat razlozima, dokazima....
Sve reči na slovo a