Skip to main content

Arlekin značenje

šta znači Arlekin

Na latinici: Definicija i značenje reči Arlekin (ital. arlecchino) lakrdijaš, šaljivčina; čovek koji često menja mišljenje, prevrtljivac, vrdalama.

Reč Arlekin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. арлеццхино) лакрдијаш, шаљивчина; човек који често мења мишљење, превртљивац, врдалама.


Arlekinada šala, lakrdi-ja, poza; prevrtljivost, vrdanje. ...
Arlekin lakrdijaš, šaljivčina; čovek koji često menja mišljenje, prevrtljiv...
Sve reči na slovo a