Skip to main content

Arondismav značenje

šta znači Arondismav

Na latinici: Definicija i značenje reči Arondismav (fr. arrondissement) zaokrugljivanje, zaokrugljenje, zaokruživanje, zaokruženje, zaokrugljenost; uvećanje, proširenje; srez, deo grada, kvart.

Reč Arondismav sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. аррондиссемент) заокругљивање, заокругљење, заокруживање, заокружење, заокругљеност; увећање, проширење; срез, део града, кварт.


Arostema med. slabost uma, ludilo; arostija....
Arondismav zaokrugljivanje, zaokrugljenje, zaokruživanje, zaokruženje, zaokrug...
Aromatičan mirišljav, mirisan, koji prijatno miriše, sa začinom....
Aromatika al. mirišljave materije, začini....
Aromatizirati namirisati, metnuti mirisa u nešto; začiniti, začinjavati. ...
Aromatizacija metanje mirisa u lekove, jela i dr....
Sve reči na slovo a