Skip to main content

Arozirati značenje

šta znači Arozirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Arozirati (fr. arroser) zalivati, polivati, navodnjavati; vojska: metodski bombardovati, obasuti (ili: obasipati) vatrom, granatama, bombama;trgovina: doplatiti, naknadno platiti.

Reč Arozirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. арросер) заливати, поливати, наводњавати; вој. методски бомбардовати, обасути (или: обасипати) ватром, гранатама, бомбама; трг. доплатити, накнадно платити.


Arostema med. slabost uma, ludilo; arostija....
Arondismav zaokrugljivanje, zaokrugljenje, zaokruživanje, zaokruženje, zaokrug...
Aromatičan mirišljav, mirisan, koji prijatno miriše, sa začinom....
Aromatika al. mirišljave materije, začini....
Aromatizirati namirisati, metnuti mirisa u nešto; začiniti, začinjavati. ...
Aromatizacija metanje mirisa u lekove, jela i dr....
Sve reči na slovo a