Skip to main content

Arza značenje

šta znači Arza

Na latinici: Definicija i značenje reči Arza (od grčke reči: arsis) metr. muz. dizanje glasa; udaranje glasom pri čitanju na izvestan slog;suprotno:.- teza.

Reč Arza sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. арсис) метр. муз. дизање гласа; ударање гласом при читању на известан слог; супр..- теза.


Arzi-mahzar pismeno, kolektivno javljanje, molba, optuživanje; peticija upućena ...
Arza metr. muz. dizanje glasa; udaranje glasom pri čitanju na izvestan sl...
Sve reči na slovo a