Skip to main content

Astatičan značenje

šta znači Astatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Astatičan (od grčke reči: astatos nestalan, nepostojan) koji nema pravca, koji se u svakom položaju nalazi u ravnoteži, bez određene orijentacije; astatične iglefizika: dve pod-jednake magnetne igle utvrđene tako jedna nad drugom da su im polovi suprotno obrnuti, čime su zaštićena od uticaja Zemljinog magnetizma, te tako mogu slobodno sledovati svakom spoljnjem dejstvu.

Reč Astatičan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. астатос несталан, непостојан) који нема правца, који се у сваком положају налази у равнотежи, без одређене оријентације; астатичне игле физ. две под-једнаке магнетне игле утврђене тако једна над другом да су им полови супротно обрнути, чиме су заштићена од утицаја Земљиног магнетизма, те тако могу слободно следовати сваком спољњем дејству.


Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do časti, sl...
Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatranju nebe...
Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe....
Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....
Sve reči na slovo a