Skip to main content

Astrofičan značenje

šta znači Astrofičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Astrofičan (od grčke reči: a-, strophe spoj više stihova u metričku celinu) poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe.

Reč Astrofičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, стропхе спој више стихова у метричку целину) поет. назив за ритмичку песму која није подељена на строфе.


Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do časti, sl...
Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatranju nebe...
Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe....
Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....
Sve reči na slovo a