Skip to main content

Asteizam značenje

šta znači Asteizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Asteizam (od grčke reči: asteismos utančan, dosetljiv govor, uglađene radnja, asty grad) velikovaroško ponašanje, fini ton u ophođenju; duhovit govor; retorika: kada neko tobože hoće nešto da prećuti pa, ipak kaže; zadirki-vanje, zadevanje.

Reč Asteizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. астеисмос утанчан, досетљив говор, углађене радња, астy град) великоварошко понашање, фини тон у опхођењу; духовит говор; рет. када неко тобоже хоће нешто да прећути па, ипак каже; задирки-вање, задевање.


Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do časti, sl...
Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatranju nebe...
Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe....
Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....
Sve reči na slovo a