Skip to main content

Astigmatizam značenje

šta znači Astigmatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Astigmatizam (od grčke reči: a- ne, stigma bocka, tačka)fizika: mana preslikavanjem prola-skom zrakova kroz sočiva usled toga što lik površinskog elementa oko osne tačke leži uopšte na dvema krivim površinama,to jest što svakoj tački predmeta odgovaraju upravo dve tačke lika;medicina: mana oka koja počiva na različito j zakrivljenosti rožnjače u raznim meridijanima i na neležanju simetrično oko iste ose rožnjače i kristalnog sočiva.

Reč Astigmatizam sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, стигма боцка, тачка) физ. мана пресликавањем прола-ском зракова кроз сочива услед тога што лик површинског елемента око осне тачке лежи уопште на двема кривим површинама, тј. што свакој тачки предмета одговарају управо две тачке лика; мед. мана ока која почива на различито ј закривљености рожњаче у разним меридијанима и на нележању симетрично око исте осе рожњаче и кристалног сочива.


Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do časti, sl...
Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatranju nebe...
Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe....
Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....
Sve reči na slovo a