Skip to main content

Astigmometar značenje

šta znači Astigmometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Astigmometar (od grčke reči: a-, stigma, metron) optič-ka sprava za određivanje jačine astigmatizma (v.).

Reč Astigmometar sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, стигма, метрон) оптич-ка справа за одређивање јачине астигматизма (в.).


Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do časti, sl...
Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatranju nebe...
Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe....
Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....
Sve reči na slovo a