Skip to main content

Astinomija značenje

šta znači Astinomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Astinomija (od grčke reči: asty grad, nomos zakon) upravljanje gradom, uprava grada; nadzor nad kućama

Reč Astinomija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. астy град, номос закон) управљање градом, управа града; надзор над кућама


Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do časti, sl...
Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatranju nebe...
Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe....
Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....
Sve reči na slovo a