Skip to main content

Astma

Šta znači Astma


Astma značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Astma (od grčke reči: asthma) medicina: sipnja, zaptivanje, teško i kratko disanje u nastupima; isto znači i astmatičan.

Reč Astma napisana unazad: amtsa

Astma se sastoji od 5 slova.

sta je Astma

Slično:
Šta znači Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Šta znači Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do...
Šta znači Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Šta znači Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatr...
Šta znači Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strof...
Šta znači Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....