Skip to main content

Astralni značenje

šta znači Astralni

Na latinici: Definicija i značenje reči Astralni (latinski astralis) koji se tiče zvezda, koji potiče od zvezda, zvezdani, zvezdast, oblika zvezde; astralna svetlost, zvezdana svetlost, naročito prizračak između zvezda Kumove slame, slabija no na ostalom nebu, koja izgleda da potiče od bezbrojnih, veoma udaljenih i pojedinačno nevidljivih zvezda nekretnica; astralni duhovi, u starom istočnjačkom verovanju u zvezde: duhovi zvezda zamišljenih kao živa bića; u srednjem veku: pali anđeli, duše umrlih, duhovi postali iz vatre koji lebde između neba, zemlje i pakla; astralno telo, telo bez zemaljskih, telesnih osobina, koje uzimaju na sebe duhovi kad se pojavljuju; drugo, eterično telo čoveka, po učenju okultizma; astralni svet, svet zvezda, zvezdano nebo.

Reč Astralni sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. астралис) који се тиче звезда, који потиче од звезда, звездани, звездаст, облика звезде; астрална светлост, звездана светлост, нарочито призрачак између звезда Кумове сламе, слабија но на осталом небу, која изгледа да потиче од безбројних, веома удаљених и појединачно невидљивих звезда некретница; астрални духови, у старом источњачком веровању у звезде: духови звезда замишљених као жива бића; у средњем веку: пали анђели, душе умрлих, духови постали из ватре који лебде између неба, земље и пакла; астрално тело, тело без земаљских, телесних особина, које узимају на себе духови кад се појављују; друго, етерично тело човека, по учењу окултизма; астрални свет, свет звезда, звездано небо.


Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do časti, sl...
Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatranju nebe...
Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe....
Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....
Sve reči na slovo a