Skip to main content

Astrograf značenje

šta znači Astrograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Astrograf (od grčke reči: astron, grapho pišem) dogled koji služi za fotografske snimanje zvezda.

Reč Astrograf sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. астрон, грапхо пишем) доглед који служи за фотографске снимање звезда.


Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do časti, sl...
Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatranju nebe...
Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe....
Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....
Sve reči na slovo a