Skip to main content

Astrologija značenje

šta znači Astrologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Astrologija (od grčke reči: astrologia) kod starih Grka i Rimljana aetronomija. Oslanjajući se na Aristotelovo mišljenje, po kome su zvezde bića sa natčovečanskom inteligencijom i koja, zbog svojih čistijih i božanskijih oblika, vrše izvestan uticaj na ovoze-maljski život, stvorili su srednjovekovni astrolozi praznovericu o jakom utiia-ju astralnih duhova na čovečji život; tako je astrologija postala čitanje iz zvezda,to jest veština da se sudbina čovekova čita iz položaja zvezda (ima i danas pristalica).

Reč Astrologija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. астрологиа) код старих Грка и Римљана аетрономија. Ослањајући се на Аристотелово мишљење, по коме су звезде бића са натчовечанском интелигенцијом и која, због својих чистијих и божанскијих облика, врше известан утицај на овозе-маљски живот, створили су средњовековни астролози празноверицу о јаком утииа-ју астралних духова на човечји живот; тако је астрологија постала читање из звезда, тј. вештина да се судбина човекова чита из положаја звезда (има и данас присталица).


Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do časti, sl...
Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatranju nebe...
Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe....
Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....
Sve reči na slovo a