Skip to main content

Astrologija

Šta znači Astrologija


Astrologija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Astrologija (od grčke reči: astrologia) kod starih Grka i Rimljana aetronomija. Oslanjajući se na Aristotelovo mišljenje, po kome su zvezde bića sa natčovečanskom inteligencijom i koja, zbog svojih čistijih i božanskijih oblika, vrše izvestan uticaj na ovozemaljski život, stvorili su srednjovekovni astrolozi praznovericu o jakom utiiaju astralnih duhova na čovečji život; tako je astrologija postala čitanje iz zvezda, to jest veština da se sudbina čovekova čita iz položaja zvezda (ima i danas pristalica).

Reč Astrologija napisana unazad: ajigolortsa

Astrologija se sastoji od 11 slova.

sta je Astrologija

Slično:
Šta znači Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Šta znači Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do...
Šta znači Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Šta znači Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatr...
Šta znači Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strof...
Šta znači Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....