Skip to main content

Astrometeorologija značenje

šta znači Astrometeorologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Astrometeorologija (od grčke reči: astron, meteorolo-gia, v.) nauka o (nekom) uticaju na vreme, podneblje, itd. položaja planeta, kometa, Sunčanih pega itd. i tobožnje predskazi-vanje vremena na osnovu toga

Reč Astrometeorologija sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (грч. астрон, метеороло-гиа, в.) наука о (неком) утицају на време, поднебље, итд. положаја планета, комета, Сунчаних пега итд. и тобожње предскази-вање времена на основу тога


Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do časti, sl...
Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatranju nebe...
Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe....
Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....
Sve reči na slovo a