Skip to main content

Astronomski značenje

šta znači Astronomski

Na latinici: Definicija i značenje reči Astronomski (od grčke reči: astron, nćmos) koji se tiče nauke o zvezdama ili koji spada u nauku o zvezdama; astronomska jedinica odstojanje Zemlje od Sunca,to jest 149,500.000 km; astronomski mesec tačno izračunato vreme opticanja Meseca; vreme koje Sunce provede u jednom znaku Životinjskog kruga; astronomsko poznavanje je potpuno poznavanje nekog zbivanja;figurativno: vrlo velik, ogroman.

Reč Astronomski sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. астрон, нћмос) који се тиче науке о звездама или који спада у науку о звездама; астрономска јединица одстојање Земље од Сунца, тј. 149,500.000 км; астрономски месец тачно израчунато време оптицања Месеца; време које Сунце проведе у једном знаку Животињског круга; астрономско познавање је потпуно познавање неког збивања; фиг. врло велик, огроман.


Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do časti, sl...
Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatranju nebe...
Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe....
Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....
Sve reči na slovo a