Skip to main content

Astroteologija značenje

šta znači Astroteologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Astroteologija (od grčke reči: astron, thećs bog, logla nauka) vera u postojanje boga na osnovu postojanja zvezda i reda koji među njima vlada.

Reč Astroteologija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. астрон, тхећс бог, логла наука) вера у постојање бога на основу постојања звезда и реда који међу њима влада.


Astal sto, kuhinjski sto, trpezarijski sto...
Astrum zvezda; sik itur ad astra ovako se ide do zvezda, tj. do časti, sl...
Astrofotometrija merenje jačine svetlosti nebeskih tela....
Astrofotografija fotografsko snimanje zvezda; primena fotografije u posmatranju nebe...
Astrofičan poet. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe....
Astrofit zool. morska zvezda slična biljni....
Sve reči na slovo a