Skip to main content

Audifon značenje

šta znači Audifon

Na latinici: Definicija i značenje reči Audifon (latinski audire čuti, od grčke reči: phone glas)medicina: aparat pomoću kojeg gluvi mogu slušati, slušalica za gluve.

Reč Audifon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аудире чути, грч. пхоне глас) мед. апарат помоћу којег глуви могу слушати, слушалица за глуве.


Audicija čuvenje, slušanje; nuz. probio pevanje, probio sviranje, proba glum...
Audifon med. aparat pomoću kojeg gluvi mogu slušati, slušalica za gluve....
Auditus slušno čulo, čulo sluha; čuvenje; de auditu po čuvenju po rekla-ka...
Auditorij(-um) slušaonica, učionice; sudnica; slušaoci. ...
Auditor vojni islednik, vojni sudija; slušalac....
Auditivan koji se tiče čujenja i sluha, slušni, čujni; auditivni tip psih. o...
Sve reči na slovo a