Skip to main content

Audimutizam značenje

šta znači Audimutizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Audimutizam (latinski audire čuti, mutus nem) ned. vrsta nemosti, kad čovek normalno čuje, a ne može da govori.

Reč Audimutizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аудире чути, мутус нем) нед. врста немости, кад човек нормално чује, а не може да говори.


Audicija čuvenje, slušanje; nuz. probio pevanje, probio sviranje, proba glum...
Audifon med. aparat pomoću kojeg gluvi mogu slušati, slušalica za gluve....
Auditus slušno čulo, čulo sluha; čuvenje; de auditu po čuvenju po rekla-ka...
Auditorij(-um) slušaonica, učionice; sudnica; slušaoci. ...
Auditor vojni islednik, vojni sudija; slušalac....
Auditivan koji se tiče čujenja i sluha, slušni, čujni; auditivni tip psih. o...
Sve reči na slovo a