Skip to main content

Audiometar značenje

šta znači Audiometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Audiometar (latinski audire čuti, od grčke reči: metron mera)medicina: sprava za određivanje stepena gluvoće neke osobe;isto znači i sonometar

Reč Audiometar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аудире чути, грч. метрон мера) мед. справа за одређивање степена глувоће неке особе; уп. сонометар


Audicija čuvenje, slušanje; nuz. probio pevanje, probio sviranje, proba glum...
Audifon med. aparat pomoću kojeg gluvi mogu slušati, slušalica za gluve....
Auditus slušno čulo, čulo sluha; čuvenje; de auditu po čuvenju po rekla-ka...
Auditorij(-um) slušaonica, učionice; sudnica; slušaoci. ...
Auditor vojni islednik, vojni sudija; slušalac....
Auditivan koji se tiče čujenja i sluha, slušni, čujni; auditivni tip psih. o...
Sve reči na slovo a