Skip to main content

Auratura značenje

šta znači Auratura

Na latinici: Definicija i značenje reči Auratura (latinski auratura) pozlata, pozlaćivanje.

Reč Auratura napisana unazad: arutaruA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. ауратура) позлата, позлаћивање.

Slično: 
Aurum zlato. ...
Aurora muzis amika zora je prijateljica muza, tj. jutarnji časovi vrede zlata za umni r...
Aurora mit. boginja zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana....
Aurozan zlatovit, koji sadrži u sebi zlata, zlatan....
Auriforman uvast, u obliku uva, kao uvo....
Aurist(a) lekar za uši....
Sve reči na slovo a